Boy teen phụ vụ nhiệt tình tại Đà Lạt : 1m7, 60kg( ms 239)