Chuyên Top hàng cực Khủng tại Sài Gòn : 1m71,65kg ( ms 247)