Boddy siêu vip hàng độc tại Sài Gòn : 1m73,68kg ( ms 305)