Body gym hàng khủng tại Sài Gòn : 1m72,68kg ( ms 199)