Body Xuất Xắc, Hotboy Tại Sài Gòn Cao 1m82 Nặng 76(Ms176)