Boy cao to Topbot tại Sài Gòn : 1m80,70kg (ms 241)

Mô tả