Boy chuyên top body lịch lãm tại Sài Gòn : 1m74.63kg( ms 236)