Boy gym body tươi trẻ chuyên phục vụ top tại Sài Gòn : 1m71, 65kg ( ms 301)