Boy gym hàng siêu khủng nặng75kg cao1m84 đang ở Đà Nẵng(ms183)