Boy gym Thẳng body khủng tại Hà Nội : 1m73,76kg ( ms 265)