Boy lông lá, da trắng masage giỏi ,body gym nhiệt tình với khách tại Sài Gòn : 1m75,68kg ( ms 276)