Boy lông lá phục vụ topbot tại Nha Trang : 1m72,66kg ( ms 304)