Boy men hàng siêu khủng dâm, nhiệt tình tại Đã Nẵng: 1m78, 70kg( ms 212)