Boy men phục vụ nhiệt tình tại Vũng Tàu: 1m77,66kg ( ms 255)