Boy slimfit hàng cực khủng tại Sài Gòn : 1m69,60kg( ms 218)