Boy teen phục vụ chu đáo tại Hà Nội: 1m68,60kg (ms 248)