Boy ten đại dâm phục vụ trên giường xuất xắc tại Hà Nội : 1m76, 62kg ( ms 306)