Boy thẳng hàng cực khủng 20cm tại Hà Nội : 1m76, 63kg ( ms 258)