Boy thẳng hàng khủng phục vụ như người yêu tại Sài Gòn: 1m77,72kg ( ms 284)