Boy thẳng hàng khủng tại Bình Dương : 1m77,65kg(ms 280)