Boy thẳng hàng khủng tại Đẵ Nẵng: 1m70, 68kg(ms187)