Boy thẳng hàng khủng tại Sài Gòn : 1m76,67kg(ms 227)