Boy thẳng hàng khủng to con phục vụ nhiệt tình , tại Sài Gòn : 1m75,70kg ( ms 264)