Boy thẳng hàng siêu khủng tại Sài Gòn: 1m80,72kg( ms 221)