boy Thẳng phục vụ nhiệt tình tại hà Nội : 1m74, 68kg ( ms 243)