Boy topbot phục vụ xuất xắc tại Hà Nội : 1m75,67kg(ms 252)