Boytopbot phục vụ nhiệt tình tại Sài Gòn: 1m76,65kg( ms 208)