Chuẩn body phục vụ nhiệt tình đang ở Hà nội(ms141)