E mình dây Menly chiều khách a-z tại Sài Gòn : 1m70,63kg ( ms 289)