Hot boy body vip tại Cần Thơ : Cao1m74,67kg(ms 190)