Hot boy hàng mới tại Sài Gòn : 1m77,63kg ( ms 261)