Hotboy hàng khủng tại Sài Gòn : 1m78, 70kg ( ms 198)