Hotboy phuc vụ xuất xắc tại Hà Nội : 1m84. 72kg ( ms262)