Hotboy teen hàng khủng tại Sài Gòn : 1m80,67kg ( ms 267)