Phục vụ topbot nhiệt tình chu đáo tại Đà Nẵng : 1m69,62kg ( ms 287)