Trai thẳng phục vụ vui vẻ , Topbot OK tại Sài Gòn : 1m72,70kg ( ms 278)